Eduards Trailer Factory BV

Antoine César Becquerelstraat 11

3920 Lommel

Belgie

Ředitel společnosti: Eduard Saris

Odpovědnost za obsah: Eduard Saris

Rejstřík právnických osob [RPR] č.: 91302

Telefon +32 14 82 01 15

E-Mail: saris@eduard.nl

DPH: BE0474.847.167

Podmínky pro použití 

Obsah webových stránek 

Autor nenese žádnou odpovědnost za správnost a aktuálnost, úplnost a kvalitu údajů. Nároky z odpovědnosti vůči autorovi, které se týkají hmotné nebo nehmotné škody způsobené použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných a neúplných informací, jsou vyloučeny. 

Všechny nabídky a ceny se mohou změnit a nejsou závazné. Obrázky, fotografie, videa a 3D zobrazení mohou obsahovat příslušenství a možnosti, které nejsou nabízeny sériově, nejsou dostupné v některých zemích nebo již nejsou součástí aktuálního sortimentu. Obrázky, fotografie, videa a 3D zobrazení jsou orientační a mohou se lišit od skutečného výrobku. Zobrazení barev a komponentů na webových stránkách se může lišit od skutečnosti.  

Autor si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo odstraňovat části stránek nebo celou platformu nebo dočasně či trvale přerušit publikování bez předchozího upozornění nebo oznámení. 

Odkazy 

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Z tohoto důvodu nemůžeme za tento externí obsah převzít žádnou odpovědnost. Za obsah odkazovaných stránek vždy odpovídá příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Stránky, na které je odkazováno, byly v době vytvoření odkazu zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů. V době vytvoření odkazu nebyl zjištěn žádný nezákonný obsah. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek není bez konkrétních důkazů o protiprávním jednání opodstatněná. Jakmile se dozvíme o jakémkoli porušení právních předpisů, okamžitě takové odkazy odstraníme. 

Autorská práva 

Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená autorem podléhají autorským právům. Kopírování, zpracování, šíření a jakékoli použití nad rámec autorských práv vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování této stránky je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsah této stránky nebyl vytvořen provozovatelem, jsou respektována autorská práva třetích stran. Zejména je takto označen obsah třetích stran. Pokud se přesto dozvíte o porušení autorských práv, dejte nám prosím vědět. Jakmile se dozvíme o jakémkoli porušení právních předpisů, okamžitě takový obsah odstraníme. 

Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové publikace, na kterou jste byli odkázáni. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, přestaly odpovídat nebo zcela neodpovídají platnému právnímu stavu, zůstávají ostatní části dokumentu svým obsahem a platností nedotčeny.